Op. Dr. Kayhan Turan

Op. Dr. Kayhan Turan - Robotik Kalça Protezi

Robotik Kalça Protezi


Makoplasty Robotik Kalça Protezi Ameliyatı
 
Makoplasty, kalça protezi ameliyatı için geliştirilmiş, üst düzey bir teknolojidir.

Kalça protezi cerrahisinde, implant parçalarının doğru yerleştirilmesi ve hizalanması kritik önem taşır. Makoplasty Sistemi, ameliyat öncesi üç boyutlu planlama yapma özelliğine sahiptir. İmplantların yerleştirileceği kısımlar ve implant hareketleri bilgisayarda en doğru şekilde dijital olarak planlanır. Sistem hastanın doğal eklem kinematiklerini belirleyip, protez parçalarının buna uygun olarak yerleşimini yüksek duyarlılık ve doğrulukta hesaplar.Bu veriler cerraha ameliyatı en ince detayı ile planlanma ve uygulama olanağı verir.

Cerrahın kontrolü altında RIO Robotik Kol İnteraktif Ortopedik Sistemi ile uygulanan Makoplasty total kalça protezi yöntemi, hata payını minimuma indirirken, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin de daha kısa, daha ağrısız ve daha rahat olmasını sağlar.
 
Robotik Cerrahi ile Total Kalça Protezi Ameliyatı Nasıl Yapılır ?

Ameliyattan önce kalça ekleminin bilgisayarlı tomografi filmi çekilir. Tomografi sayesinde kalça kemik ve eklem yapısının 3 boyutlu model görüntüleri oluşturulur. Ameliyatın hastanın anatomisine uygun olacak şekilde planlanması için model bilgiler RIO yazılımı ile birlikte kullanılır. Bu yazılım, ameliyat esnasında implantların pozisyonlanması ve hizalanmasının en doğru şekilde yapılmasına imkan veren gerçek zamanlı bilgiler sağlar.

Total kalça protezi işlemlerinde, implant parçalarının doğru yerleştirilmesi ve hizalanması kritik önem taşır. Tecrübeli bir ortopedik cerrahın bile manuel olarak implant pozisyonlarını ayarlarken bir miktar yanılma payı bulunmaktadır. Eğer hata oranı her iki implant için de çok yüksek olursa, protezin yerinden çıkması, hareket açıklığında azalma, bacak boy farklılığı gibi komplikasyonlar ya da mekanik arıza oluşarak başarısızlık meydana gelebilir.

Ameliyat sırasında robotik kol ortopedik cerraha, implant yuvasının doğru hazırlanması ve yerleştirilmesine kılavuzluk ederken, hastanın önceden yapılmış olan kinematik hesaplarının eklem protezinin yerleştirilmesinde optimum düzeyde kullanılması için, cerraha gerçek zamanlı görsel ve dokunsal geri bildirim sağlar. Ameliyatı cerrah gerçekleştirirken, robotik sistem cerrahın planlama dışına çıkmasına ve hata yapmasına engel olur. Böylece cerrahın ameliyatta hastanın anatomisine özel olacak şekilde son derece hassas ve yüksek doğrulukta işlemi başarmasını sağlayarak hata payını en aza indirir.

Tüm protez implantlarının hastanın vücut ağırlığı, aktivite düzeyi ve şekli, kendi kemik yapısının kalitesi ve doktorunun tavsiyelerine uyması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişen, bir beklenen ömrü vardır. Robotik cerrahide teknik ölçümlerin yüksek doğruluk ve duyarlılıkta hesaplanıp, her hastaya özgü olarak implantın en ideal anatomik pozisyonda yerleştirilebilmesi nedeniyle, kalça çıkığı riskinde azalma, bacak boyunda daha fazla tutarlılık ve mekanik gevşeme riskinde belirgin azalma sağlar. Bu durum protez ömrünün uzamasına katkıda bulunur.
 
Robotik Total Kalça Protezi Cerrahisinin Avantajları

İleri düzeyde gelişmiş robotik teknoloji kullanımı,
Yüksek çözünürlüklü, hastaya özgü görüntüleme sistemi ile ameliyat öncesi detaylı planlama olanağı sağlaması,
 Her hastaya özgü, tutarlı, tekrarlanabilir duyarlılıkta cerrahi işlem uygulanabilmesi,
Daha küçük cerrahi kesi ile uygulanması,
Doku travmasının minimum olması,
Sağlıklı kemik stokunun korunması,
Daha hızlı ve daha ağrısız iyileşme,
Günlük hayata daha çabuk dönülmesi,
Olası komplikasyon (tekrarlayan kalça çıkığı, bacak boy asimetrisi,mekanik gevşemegibi) riskinin belirgin derecede azalması,
Protez parçalarının yüksek doğrulukta yerleştirilmiş olması nedeni ile protezin ömrünün uzaması,
İleri düzeyde detaylı planlama ve buna uygun cerrahi uygulama yapılmasını sağlayarak, hata riskinin minimaliz edip, ameliyat başarı oranını yükseltir.

Robotik cerrahi ile kalça protezi ameliyatı, SGK ile anlaşmalı yapılmaktadır.

Robotik Kalça Protezi

Robotik Kalça Protezi

Robotik Kalça Protezi

Hizmetlerimiz